Možné změny soupisek 1. a 2. liga FLA HK

______________________________________________________________________________________
V rámci 2. ligy FLA HK je možné provádět změny na soupiskách před 4. kolem do 16. 11. 2022. Další a poslední termín úprav pro 2. ligu bude možný až po 6. kole, tedy od 14. ledna do středy 1. února 2023.

V rámci 1. ligy FLA HK je možné provádět změny na soupiskách před 4. kolem do 7. 12. 2022. Další termín úprav již pro 1. ligu možný nebude, zbude jen možnost dopsání jednoho volného hráče. 
_______________________________________________________________________________________