COVID – upřesňující pokyny pro vedoucí mužstev

Aktualizace 14. 02. 2022

Od 10. 2. 2022 došlo k rozvolnění podmínek pro pořádání sportovních akcí.

Byla zrušena povinnost prokázat se ukončeným očkováním nebo bezinfekčností při vstupu do haly a na utkání FLA.

Se zrušením výše uvedeného odpadá povinnost kontrolovat jak hráče, tak diváky ohledně očkování a testů. Týmy již nemusí dokládat bezinfekčnost a potvrzení o očkování.

U nošení respirátorů k žádným změnám nedochází a nadále budou povinné. Výjimka platí pouze pro hráči, realizační tým, rozhodčí během utkání a při přípravě na utkání.

Od 10. února do 18. února 2022 je možné pořádat sportovní akce v následujícím rozsahu:
– v jeden čas přítomnot nejvýše 100 osob (sportovců),
– v jednom čase přítomnost nejvýše 1 000 diváků/návštěvníků a současné všichni diváci/návštěvníci usazeni.

Od 19. února do 28. února 2022 je možné pořádat sportovní akce v následujícím rozsahu:
– v jeden čas přítomnost nejvýše 500 osob (sportovců),
– v jednom čase přítomnost nejvýše 500 diváků/návštěvníků, pokud nejsou usazeni, nebo a v případě, že jsou diváci usazeni, nejvýše 1000 diváků; přesahuje-li kapacita prostoru 1000 sedících diváků, lze z počtu míst nad 1000 obsadit nejvýše 50% kapacity k sezení.

Pravidla platná od 22. 11. 2021 do 9. 2. 2022

Od pondělí 22. 11. došlo k úpravě obecných opatření pro pořádání turnajů.

Všechny osoby, které budou vstupovat do haly, musí splňovat jednu z následujících podmínek:

1.) Osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a od očkování uplynulo:
  a) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nejméně 14 dní;
  b) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní;

2.) Osoba prodělala onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace a od prvního pozitivního testu na nepřítomnost antigen viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

3.) RT-PCR test s negativním výsledkem, který osoba absolvovala nejdéle před 7 dny. Prokázat se RT-PCR testem mohou pouze:
  a) osoby do dosažení 18 let;
  b) osoby, které mají zahájené očkování;
  c) osoby, které mají potvrzení, že se nemohou očkovat ze zdravotních důvodů.

S ohledem na situaci jsou utkání pořádána bez účasti diváků. Týmy mají dorazit na utkání pouze s hráči, kteří jsou uvedeni na soupisce a nastoupí do hry.

V hale nebude zpřístupněn ochoz pro diváky.

Povinnost vedoucího týmu:

·         Všichni členové mužstva musí svému vedoucímu týmu prokázat, že splňují alespoň jednu z obecných podmínek pro vstup do haly. Vedoucí mužstva tuto kontrolu zaznamená do Protokolu o bezinfekčnosti mužstva (soupiska). V rámci kontroly je vedoucí mužstva odpovědný za kontrolu dat uvedených na předkládaných dokladech a za fakt, že data testů či očkování opravňují členy týmu ke vstupu do haly dle obecných podmínek.
– Člen týmu, který nemůže prokázat splnění jedné z výše uvedených podmínek, se nemůže účastnit utkání a vstoupit do haly.
– Všichni členové týmu musí mít při utkání s sebou v hale doklad prokazující splnění alespoň jedné z obecných podmínek pro vstup do haly (doklad, kterým se prokázali svému vedoucímu týmu).

·         Při příjezdu na hrací den odevzdá vedoucí mužstva před prvním zápasem vyplněný Protokol o bezinfekčnosti mužstva spolu se soupiskou u stolku časoměřičů.

·         Všichni členové družstva budou mít v době pohybu po hale nasazenou ochranu dýchacích cest (respirátor, rouška) – tato povinnost se nevztahuje na členy mužstva během utkání a na hráče během přípravy na utkání (rozcvička)

·         Týmy si nemění strany během zápasu.

·         Všechny pozdravy členů mužstva se soupeři a rozhodčími před i po utkání budou probíhat bez podávání rukou.

Pravidla platná od 29. 8. 2021 do 21. 11. 2021

Obecné podmínky pro vstup do haly:

Všechny osoby, které budou vstupovat do haly, musí splňovat jednu z následujících podmínek:

 • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR test s negativním výsledkem;
 • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami antigenní test s negativním výsledkem;
 • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a od očkování uplynulo:
  – od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nejméně 14 dní;
  – od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní;
 • osoba prodělala onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace a od prvního pozitivního testu na přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní;
 • osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test, který je určen pro sebetestování nebo povolený  Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobu, s negativním výsledkem.

S ohledem na situaci jsou utkání pořádána bez účasti diváků. Týmy by tak měli dorazit na utkání pouze s hráči, kteří jsou uvedeni na soupisce a nastoupí do hry.

V hale nebude zpřístupněn ochoz pro diváky.

Pořadatel nemá povinnost mít zajištěné testy pro sebetestování.

Povinnost vedoucího týmu:

 • Všichni členové mužstva musí svému vedoucímu týmu prokázat, že splňují alespoň jednu z obecných podmínek pro vstup do haly. Vedoucí mužstva tuto kontrolu zaznamená do Protokolu o bezinfekčnosti mužstva (soupiska). V rámci kontroly je vedoucí mužstva odpovědný za kontrolu dat uvedených na předkládaných dokladech a za fakt, že data testů či očkování opravňují členy týmu ke vstupu do haly dle obecných podmínek.
  – Člen týmu, který nemůže prokázat splnění jedné z výše uvedených podmínek se nemůže účastnit utkání
  – Všichni členové týmu musí mít při utkání s sebou v hale doklad prokazující splnění alespoň jedné z obecných podmínek pro vstup do haly (doklad, kterým se prokázali svému vedoucímu týmu).
 • Při příjezdu na hrací den odevzdá vedoucí mužstva před prvním zápasem vyplněný Protokol o bezinfekčnosti mužstva spolu se soupiskou u stolku časoměřičů.
 • Všichni členové družstva budou mít v době pohybu po hale nasazenou ochranu dýchacích cest (respirátor, rouška) – tato povinnost se nevztahuje na členy mužstva během utkání a na hráče během přípravy na utkání (rozcvička)
 • Týmy si nemění strany během zápasu.
 • Všechny pozdravy členů mužstva se soupeři a rozhodčími před i po utkání budou probíhat bez podávání rukou.